Magistraglia

La carriera professiunala da glieud giuvna è influenzada da decisiuns e pussaivladads. Cun la visita da l’exposiziun professiunala survegnan ils giuvenils ina survista davart la purschida enorma da professiuns cun emprendissadi en il chantun Grischun. "Empruvar" è qua il motto. Als differents stans vegn mussà la vita professiunala dals emprendiders ed ils giuvenils pon s’infurmar detagliadamain ed era prender enta maun tschertas lavurs.

Profitai cun Vossa classa da questa schanza!

Vossa persuna da contact pertutgant dumondas tar annunzias da classas è:

Petra Wyss, Amt für Berufsbildung, Tel. 081 257 27 05 oder petra.wyss@afb.gr.ch